Zaterdag 3 maart 17.00 de jaarvergadering van TWC.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE JAARVERGADERING.

Inleiding

We gaan nu al snel richting de start van het nieuwe fietsseizoen op zaterdag 17 maart. De voorbereidingen zijn in volle gang. Maar voordat we het seizoen kunnen beginnen natuurlijk de traditionele jaarvergadering. Niet alleen een bijeenkomst om weer eens bij elkaar te zijn, maar vooral “Hoe gaat het met de club?, hoe staan we er voor?” en daarvoor zijn we bij de club “hoe ziet het route programma 2018 er uit? ”

Welnu het bestuur, de routecommissie , de Eifelwerkgroep, de kascommissie ( kascontrole en financieel overzicht) , ATB commissie (evaluatie), de redactie hebben hun werkzaamheden bijna voltooid om ook in 2018 er weer een mooi seizoen van te maken.

Alle relevante informatie voor de jaarvergadering zal jullie door onze secretaris Jan Rieken per mail worden toegestuurd.( komt ook op de site te staan)

De vraag is dan ook dit goed door te lezen om zo goed voorbereid te zijn voor deze vergadering.

Op de tafels zullen dan ook dit jaar nog minder papieren liggen; nl. per tafel 1 route overzicht, 1 financieel verslag en 1 jaaroverzicht 2017.

NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!

Aandacht alvast voor de volgende agendapunten.

6.Verslag kascontrolecommissie: Ron de Wolf, Eric van der Varst, Daan Vossen. Aftredend is Ron de Wolf. Wij zoeken een nieuw lid.

7.Bestuurssamenstelling: dit jaar is er niemand aftredend. Wij vragen dringend kandidaten voor de nog steeds openstaande vacature. Aanmelden bij het secretariaat. Kan per mail aan Jan Rieken: secr.twc@gmail.com

Wie bezet deze lege stoel op 3 maart?

Waarom?

2018 wordt het jaar dat TWC al weer 45 geleden is opgericht. Ja mensen over 5 jaar, in 2023, gaan we voor goud.

Maar dat houdt ook in , als de verjonging achterwege blijft, “de ouderen” de komend jaren nog steeds grotendeels de club zullen moeten blijven dragen.

Er is een uitspraak: “ De jeugd laat het jong zijn aan de ouderen” , maar willen 2023 halen zal er toch wel , op veel fronten, wat moeten veranderen de komende jaren……………

Van de 82 leden zijn er momenteel nog maar 25 jonger dan 60……….

Kijken we naar het bestuur en commissies is het dan ook logisch dat de 60 plussers ruim vertegenwoordigd zijn. Maar de inzet “van de jeugdigen” is dan nu ook meer dan welkom. Maar elke vacature door wie dan ook wordt ingevuld, is belangrijk. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Tenslotte.

Onze Wielerclub is meer dan alleen fietsen. Daar hoort ook inzet bij. Dat het bij de ATB tocht goed zit weten we, maar het invullen van de vacatures heeft nu alle prioriteit. Dus laat je horen! Kan per mail aan Jan Rieken: secr.twc@gmail.com

Maar vind je het ook belangrijk je steentje bij te dragen in een commissie of werkgroep meld je aan!

Uitnodiging jaarvergadering staat op deze site en in het clubblad 1-2018!

tot 3 maart 2018!

Rinze, Melick, februari 2018

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *