JAAROVERZICHT

LET OP !

Alleen de weekoverzichten worden up to date gehouden.

Buiten het seizoen wordt in clubverband gefietst op de zaterdagen, zondagen en woensdagen in onderling overleg via de app-groepen of e-mail.
Deze ritten tellen niet mee voor het club kampioenschap. 

HIER KOMEN DE ROUTE JAAR OVERZICHTEN 2020