WEEK OVERZICHT

Beste Leden,

Met ingang van 1 september vertrekt de C groep  om 13.00 uur!

Geheel in lijn met de regels van de overheid en het advies van de NTFU gaan ook wij weer samen fietsen met de club. Dit met in achtneming van de volgende afspraken:

1. We komen op de reguliere dagen en tijden bij de sporthal in Posterholt bij elkaar om vandaar uit te vertrekken in groepen welke niet groter zijn dan 10 personen.

2. We fietsen in onze TWC clubkleding.

3. De routes zoals eerder opgesteld in het jaarprogramma vervallen. Routes worden ter plaatse afgesproken, bij voorkeur de drukke wegen zoveel mogelijk vermijden.

4. Er zijn geen aftekenlijsten aanwezig omdat er dit seizoen geen clubkampioenschappen zijn.

5. Als er na afloop of tijdens de fietstochten een terras wordt aangedaan, dan bij voorkeur bij een van onze adverteerders.

6. Tijdens het fietsen zo weinig mogelijk schreeuwen, gebruik liever een fluit om de route en/of gevaar aan te geven.

7. Gebruik voor het snuiten van de neus een zakdoek.

8. Probeer bij inhalen van andere weggebruikers de 1,5 meter regel te hanteren en haal alleen in als er voldoende ruimte is.

9. Ga niet mee fietsen als je gezondheidsklachten hebt. Blijf dan thuis. Laat ons weten als je corona klachten hebt of hebt gehad.

10. Ga niet met anderen fietsen als je, jezelf hierbij niet prettig voelt. Het is voor ieders eigen verantwoording om wel of niet met de club mee te gaan fietsen.

Algemeen:

Indien de situatie verandert, zullen wij conform de adviezen van de NTFU en overheid ook onze regels weer aanpassen.